Folkestemningen

 

Hvor er folkestemningen?
Hvor kommer folkestemningen fra?
Er det en god eller en dårlig stemning?
Hvad og hvem påvirker folkestemningen?

Hvad kan folkestemningen bruges til?
Og hvem bruger folkestemningen?

Definitioner af folkestemning/folkestemningen:

Fremherskende opfattelse af og holdning til en bestemt sag i den brede befolkning
Ordnet.dk

Sindsstemning blandt en stor gruppe mennesker i forhold til en bestemt sag
Ordbogen.com


Selvom folkestemninger normalt bruges i bestemt form, folkestemningen, er der altså i følge definitionerne ikke kun én folkestemning, men lige så mange folkestemninger, som der er sager.

Om populisme og folkestemning

"Populisme er en appel til en anerkendt og øverste autoritet: folket, som populister påstår at tale på vegne af. De ser sig selv som de sande demokrater, der giver mæle til de meninger, som systemet ignorerer, undertrykker og latterliggør.

Populisme er en appel til folkets direkte inddragelse i politik, der skal komme til udtryk, før medierne og partierne stopper eller forvansker budskabet. Da påstanden er, at folkets stemme her kommer uforfalsket til udtryk, fremhæver populismen ofte folkeafstemningen og altid folkestemningen (f.eks. »retsfølelsen«) som den øverste demokratiske instans. Det betyder også, at de tegner et billede af det politiske system som basalt set mislykket.

Medierne, partierne og organisationerne udgør et lukket, selvsupplerende og kartellignende system, der ligger meget langt fra det demokratiske ideal. Det politiske system afbildes som udemokratisk og ofte som svært skelneligt fra et diktatur.

Staten, partierne og medierne udgør en systematisk og forstenet forhånelse af det almindelige menneske. Populismen redefinerer den demokratiske politik til at være udemokratisk, lukket og totalitær, hvilket giver populismen en affinitet til de antiautoritære bevægelser, som populismen i sin højrevariant forstår sig som i modsætning til."

Adjunkt, ph.d., Institut for Filosofi og Idéhistorie ved Aarhus Universitet Mikkel Thorup. Kilde: Wikipedia

Hvem mener/skriver noget om folkestemningen?

Folkestemningen er gået i SelvSving
Hvornår lader du dig rive med af folkestemningen?
Vi lod os fange af folkestemningen
Vi bøjer os for folkestemningen
Den farlige folkestemning
Politikere skal vise vejen - ikke lefle for folkestemningen!

Når folkestemningen når stormstyrke så løber følelserne nogle gange af med borgerne

"Når folkestemningen når stormstyrke så løber følelserne nogle gange af med borgerne og nogle politikere føler sig fristet til populistiske udmeldinger. Det kan man især se her op til kommunalvalget, hvor visse partier føler sig pressede og håber på at profitere af en folkestemning. Men politiske løsninger gror ikke frem i et goldt landskab af uoverlagte følelsesmæssige udladninger. Politiske løsninger gror frem i et frugtbart politisk landskab præget af dialog og samarbejde." Formand Hans Peter Michaelsen, Venstre Stevns

Jeg anklager den danske regering for at lefle for folkestemningen

"Jeg anklager den danske regering for at lefle for folkestemningen ved at forlange rabat på EU’s budget. Hvis der mangler en milliard på finansloven så skær på kontanthjælpen! EU har mere brug for pengene end Dovne-Robert og Fattig-Carina." Jens-Kristian Lütken, Venstre - Blog på JP.dk

Er leflen for folkestemningen et politisk vikår?

..at lefle for folkestemningen på bekostning af ægte politisk lederskab...har altid været et vilkår for toppolitikere"
Af Peter Keiding, Information.dk

Kan Venstre vende folkestemningen mod journalisterne?
"Venstre har i flere omgange prøvet at redde Løkke ud af kniben og at vende folkestemningen mod journalisterne"
Af Lisbeth Knudsen, Ansv. Chefredaktør, B.dk